Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одлука за начинот на реализација на дејностите на Факултетот за музичка уметност – Скопје

Објавено на: 02 април 2020

Почитувани,

Во прилог е Одлуката за начинот на реализација на дејностите на Факултетот за музичка уметност – Скопје, согласно мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.

ФМУ - Скопје

Одлука за реализација на дејностите на ФМУ согласно мерките на надлежните органи на РСМ за спречување на внесување и ширење на коронавирусот.pdf