Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одговор на писмото објавено на fakulteti.mk во име на студентското собрание на ФМУ - Скопје

Објавено на: 29 мај 2020

Во прилог е одговор на писмото објавено на fakulteti.mk во име на студентското собрание на ФМУ - Скопје.

ОдговорФСС.pdf