Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прелиминарна ранг-листа на кандидати за запишување на прв циклус студии во првиот уписен рок 2020/2021

Објавено на: 07 септември 2020

Почитувани кандидати,

Во прилог може да ја погледнете прелиминарната ранг-листа на кандидати за запишување на прв циклус студии во првиот уписен рок 2020/2021.
Кандидатите имаат право на приговор во рок од 24 часа, најдоцна до 08.09.2020 до 13.00 часот, со испраќање на електронска пошта на следната е-адреса: upisi-fmu@ukim.edu.mk

Со почит,

Одделение за студентски прашања
ФМУ-Скопје

Прелиминарна 2020, за објава.docx