Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Запишување на зимски семестар во учебната 2020/2021 година за студентите од II, III и IV студиска година

Објавено на: 24 септември 2020

                                                                    С О О П Ш Т Е Н И Е

                                                     ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНАЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

ОД 10.00 ЧАСОТ ДО 12.00 ЧАСОТ :

- 28.9.2020 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА;

- 29.9.2020 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА;

- 30.9.2020 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ.

 

НАПОМЕНА:

ДОКУМЕНТИТЕ ЌЕ СЕ ПОДНЕСУВААТ ВО КУТИИ НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ.

А. Уплатниците прикачете ги на обрасците и сите документи наведени под бр. 1 потребно е да ги ставите во една пластична фолија.

Б. Во друга пластична фолија потребно е да ги ставите индексот и потребните пријави за испити.

 

 

Потребни документи:

1. За запишување на семестар:

- Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

- Образец за запишување на семестар;

- Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

- Образец за заверка на семестар

- Потврда за уплатена прва рата школарина: 6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота/12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;

- Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

- Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;

- Уплата за презапишување на неположени предмети од зимскиот семестар од учебната 2019/2020, во висина од 406,00 денари за еден кредит;

- Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност.

Целосната листа на универзитетски изборни предмети е објавена на веб страната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=158&glavno=40

како и листата на изборни предмети на Факултетот за музичка уметност прикачени во прилог.

 

Во прилог на ова соопштение може да ги погледнете жиро сметките за уплата на сите трошоци. 

2. За пријавување на испитите од летната и есенската сесија:

- Индекс

- Пријави за секој пријавен испит од двете сесии

 

Заради заштита на сечие здравје, ве молиме да се почитуваат Протоколите за постапување во услови на ковид-пандемијата. Документите ќе се поднесуваат исклучиво во кутии на влезот од Факултетот за музичка уметност. Секој студент задолжително треба да носи маска, на влезот на Факултетот да ги дезинфицира рацете и по поднесувањето на документите во соодветната кутија да не се задржува во холот од Факултетот.

За сите прашања и информации, обратете се на е-адресата: studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk

 

Ви благодариме на разбирањето и ви посакуваме добро здравје и многу успех во текот на студирањето.


Факултет за музичка уметност – Скопје

 

Жиро сметки за уплата на сите трошоци_54403_131 (1).docx Изборни предмети 2 2020.pdf