Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прв академски час во условите на COVID-19: Обраќање на деканот на Факултетот за музичка уметност – Скопје проф. м-р Живко Фирфов

Објавено на: 01 октомври 2020

Прв академски час во условите на COVID-19: Обраќање на деканот на Факултетот за музичка уметност – Скопје проф. м-р Живко Фирфов до студентите запишани на прва година во академската 2020-2021 година

1 октомври 2020 година, ФМУ – Скопје