Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одлука за распишување избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје за учебната 2020/2021 година

Објавено на: 26 октомври 2020

Во прилог можете да ја видите Одлуката за распишување избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје за учебната 2020/2021 година

Одлука за распишување избори за претседател и членови на ФСС на ФМУ.PDF