Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Beethoven 250

Објавено на: 17 декември 2020

Во чест на 250 години од раѓањето на Лудвиг ван Бетовен Факултетот за музичка уметност – Скопје на својот YouTube-канал објавува снимки на изведбите и други активности на студентите и професорите на ФМУ посветени на овој значаен јубилеј.

 

Beethoven 250

Dona nobis pacem 
Хор „Драган Шуплевски“ на ФМУ – Скопје 
Диригент: проф. м-р Сашо Татарчевски

 

 

Багатела оп. 33, бр.1, Es-dur 
Ивона Стојанова – пијано, втора година 
Класа: проф. д-р Марија Ѓошевска

 

 

Соната “Appassionata” бр. 23, f-moll, оп. 57, I став 
Софија Просковска – пијано, четврта година 
Класа: вонр. проф. д-р Кристина Светиева

 

 

Соната оп. 2, бр.1, f-moll, III и IV став 
Стефанија Павловска – пијано, втора година 
Класа: проф. м-р Катерина Костадиновска-Гелебешева

 

 

12 Варијации на тема на руски танц од балетот „Шумската девојка“ од Пол Враницки, A-dur WoO 71
Ивона Стојанова – пијано, втора година
Класа: проф. д-р Марија Ѓошевска

 

 

Лудвиг ван Бетовен – предавање по Историја на музика 3 на ФМУ – Скопје, 

проф. д-р Викторија Коларовска-Гмирја 

1 дел, 15.12.2020 
Историска позиција, теми, идеи 9:15 
Бонскиот период 19:35 
Виена - „раниот Бетовен“ 23:59 

Музички примери: 
Соната за виолина и пијано бр. 9 „Кројцерова“ op. 47, I став, почетниот фрагмент 1:21-3:42 
Marmotte/Мрмот op. 52 Nr. 7 6:18-7:13

 

 

2 дел, 15.12.2020 
Виена - „раниот Бетовен“ (продолжување) 
Животната криза, Хајлигенштадскиот тестамент 19:45 
Виена - „зрелиот Бетовен“ 27:00 

Музички примери: 
Моцарт: Симфонија бр. 40 g-moll, IV став, почетниот фрагмент 1:18-1:32 
Соната бр. 1 f-moll, op. 2 Nr. 1, I став, почетниот фрагмент 2:17-2:44 
Соната бр. 7 D-dur op. 10 Nr. 3, I став, почетниот фрагмент 4:50-5:12 
Соната бр. 7 D-dur op. 10 Nr. 3, II став, почетниот фрагмент 5:55-7:07 
Соната бр. 5 c-moll op. 10 Nr. 1, I став, почетниот фрагмент 9:11-9:31 
Соната бр. 17 d-moll op. 31 Nr. 2, I став, почетниот фрагмент 10:34-11:25 
Симфонија бр. 1 C-dur, I став, почетниот фрагмент 14:44-15:25

 

 

3 дел, 16.12.2020 
Виена - „зрелиот Бетовен“ (продолжување) 
животниот и творечки пресврт 19:00 
Виена - „доцниот Бетовен“ 28:50 

Музички примери: 
Симфонија бр. 3 Es-dur “Eroica”, IV став, почетниот фрагмент 4:52-7:27 
Симфонија бр. 5 c-moll, II став, почетниот фрагмент 13:43-15:14 
Abendlied unterm gestirnten Himmel/Вечерна песна под ѕвезденото небо WoO 150 26:08-27:20

 

 

4 дел, 16.12.2020 
Виена - „доцниот Бетовен“ (продолжување) 
Бетовенијана 29:09 
Музички пример: 
Дијабели варијации op. 120 – темата и фрагментите од 1, 4, 21, 22, 32, 33 варијации 12:54-21:41