Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Резултати од приемниот испит по полифонија, на кандидатите пријавени во вториот уписен рок, од учебната 2021/2022