Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Обраќањето на деканот проф. м-р Живко Фирфов во чест на 55 години од основањето на ФМУ и промоцијата на дипломираните студенти на прв и втор циклус студии

Објавено на: 06 декември 2021

Почитувани,
на Денот на Факултетот за музичка уметност – Скопје, 6 декември, ви ја честитаме 55-та годишнина од основањето на ФМУ и ви го проследуваме обраќањето на деканот проф. м-р Живко Фирфов во чест на јубилејот на нашата институција и промоцијата на дипломираните студенти на прв и втор циклус студии.

Со почит,
Факултет за музичка уметност – Скопје