Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Листа на студенти од ФМУ – Скопје за аудиција за концерт на студентите од државните музички факултети со НУ Филхармонија на Република Северна Македонија

Објавено на: 03 мај 2022

Почитувани,

во продолжение е листата на студенти од ФМУ - Скопје кои ја поминаа интерната аудиција на факултетот и кои ќе земат учество на главната аудиција за концерт на студентите од државните музички факултети со НУ Филхармонија на Република Северна Македонија:

 

Ангела Димковска – флејта

Иван Узунов – ударни инструменти

Митко Рошков – труба

Анел Селим – кларинет

Никола Терзиски – хорна

Виктор Богоевски – тромбон

Мартина Јаневска – виолончело

Аљба Зекири – виолина

Диана Мирчевска – виолина

Памела Велкова – виолина

Дарко Гроздановски – виолина

Магдалена Кочоска – оркестарско диригирање

Ана Спасовска – оркестарско диригирање

Искра Атанасова Митуш – пијано

Ивона Базгалоска – пијано

Нита Груби – пијано