Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Исабела Димовска

Објавено на: 13 јуни 2024

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 24.6.2024, со почеток во 20:30 часот, во Концертната сала на ФМУ, ќе се одржи одбрана на втор дел од магистерската програма на студентката Исабела Димовска, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција (соло пеење).

 

Комисија: 

Доц. м-р Иван Наумовски

Проф. д-р Горан Начевски

Проф. м-р Весна Ѓиновска Илкова