Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Концерт „Задолжително пијано“ од циклусот MUSICA VIVA

Објавено на: 18 декември 2014

На 18.12.2014 година ќе се одржи уште еден концерт од циклусот Musica Viva насловен „Задолжително пијано“ на кој ќе учествуваат студентите кои што го изучуваат пијаното како задолжителен (облигат) предмет.