Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар 2014/2015

Објавено на: 29 јануари 2015

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД  2.2. ДО 6.2.2015

Потребни документи:

  • Индекс (со оценки од сите положени испити од последната сесија);
  • Образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса;
  • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса;
  • Потврда за уплатена II рата школарина;
  • Потврда за уплатени 1200 денари за амортизација на основни средства;
  • Уплата за презапишување на неположени предмети од летниот семестар учебна 2013/2014, во висина од 406,00 денари за еден кредит.

 

Напомена:

Студентите од I, II и III година имаат обврска да ги запишат предметите и професорите кај кои ќе следат настава во летниот семестар и во електронскиот систем IKNOW.

Рокот за внесување на овие податоци во електронскиот систем е до 8.2.2015 година.

Пример за уплата на амoртизација

Пример за уплата на школарина и презапишување на предмети