Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Концерти Musica Viva и концертна активност на ФМУ, зимски семестар 2022/23 – Концертна сала

Објавено на: 11 ноември 2022

16.11.2022 Концерт на класата по гитара

23.11.2022 Концерт  на катедрата по соло пеење и дувачки инструменти

 30.11.2022 Концерт на катедрата по клавишни инструменти

6.12.2022 Свечен концерт на оркестарот, хорот, камерниот оркестар и другите ансамбли по повод денот на ФМУ, во Македонската Филхармонија

 15.12.2022 Концерт на балетскиот оддел при ФМУ на мала сцена во НОБ

19.12.2022 Концерт на отсекот за популарни жанрови и народни инструменти

 21.12.2022 Концерт на катедрата за гудачки инструменти

26.12.2022 Концерт на катедрата по клавишни инструменти

 28.12.2022 Концерт на катедрата по гудачки инструменти