Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на Ендра Адеми

Објавено на: 05 март 2024

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11.3.2024 (понеделник), со почеток во 18:00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерска програма на студентката Ендра Адеми, запишана на студиската програма по музичка интепретација и композиција (корепетиција).

 

Комисија: Вонр.  проф. д-р Елена Атанасовска Ивановска

                    Вонр. проф. м-р Марија Вршкова

                    Вонр. проф. м-р Сара Пројковска