Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Мила Пужиќ

Објавено на: 31 мај 2024

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 8.6.2024 (сабота), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерски испит на студентката Мила Пужиќ,запишана на студиската програма по композиција и диригирање – оркестарско диригирање.

 

Комисија: 

Проф. м-р Сашо Татарчевски

Проф. м-р Борјан Цанев

Доц. м-р Бисера Чадловска