Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Пријавување на испити за втор циклус студии

Објавено на: 05 февруари 2015

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ОКТОМВРИ 2014/2015 ГОДИНА

 

Се известуваат студентите од втор циклус студии дека пријавувањето на испитите од зимскиот семестар ќе се врши во периодот од 23.2.- 27.2.2015 година, а полагањето на истите во периодот од 2.3. - 14.3.2015.

По полагањето на испитите, а најдоцна до 20.3.2015, ќе се врши изаверка на зимскиот и запишување на летниот семестар.

  

Потребни документи за пријавување на испити:

 -       индекс;

-       пријави за испити, со уплата за административна такса;

-       пополнет и потпишан образец за полагање на испит по главен предмет - „прилог кон пријава за испит;

-       уплати за испитите:

                 6150 денари за полагање на испит по главен предмет

                 3075 денари (по предмет) за полагање на изборни предмети

-       испитите од зимскиот семестар задолжително треба да се пријават и во електронскиот сервис Iknow (www.iknow.ukim.edu.mk).

 

Потребни документи за заверка и запишување на семестар:

-       индекс (со оценки од предметите од зимскиот семестар);

-       образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса;

-       образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса;

-       уплата за втора рата школарина.

 

 Пример за уплата на школарина

uplata.docx