Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА ПО ВИОЛОНЧЕЛО НА ФМУ - СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 9-15.4.2018

Објавено на: 16 април 2018

Во периодот од 9 - 15.4.2018 година, на Факултетот за музичка уметност - Скопје се одржа работилница за студентите од студиската програма по виолончело. Работилницата беше под водство на асс. м-р Вида Вујиќ, предавач на институтот „Јозеф Хајдн“ при Универзитетот за музика и драма во Виена.