Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - ТОШЕ ПОП - ЛАЗАРОВ

Објавено на: 18 април 2018

 С О О П Ш Т Е Н И Е

На 25.4.2018 (среда), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентот ТОШЕ ПОП - ЛАЗАРОВ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Рита Поповиќ

Проф. м-р Зоран Пехчевски

Проф. м-р Катерина Костадиновска Гелебешева