Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Рокови за пријавување, полагање и запишување на студенти во прва година на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во првиот уписен рок, во учебната 2018-2019 година

Објавено на: 18 јуни 2018

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019

 

  • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 30-ти И 31-ти АВГУСТ 2018 ГОДИНА
  • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1-ви ДО 5-ти СЕПТЕМВРИ 2018 (РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИ ИСПИТИ Е ОБЈАВЕН ВО ПРИЛОГ)
  • РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 7-ми СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
  • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 10-ти СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

Сите останати информации околу потребната документација може да ги погледнете во прилог на ова соопштение. 


Во прилог:

  • Соопштение за потребните документи за пријавување на заинтересираните кандидати
  • Соопштение за дополнителни документи за кандидатите кои конкурираат во дополнителните квоти на студенти чие родителско право го врши само еден родител
  • Жиро сметка за уплата на надомест за приемни испити
  • Конкурс за запишување на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година
  •  Распоред за полагање на приемни испити
  • Упатство за полагање на приемните испити

 

Рокови и потребни документи за пријавување.docx Дополнителни документи за студенти чие родителско право го врши еден родител.docx Жиро сметкa за уплата на приемни испити.doc Конкурс за запишување на студенти на студиските програми од прв циклус студии на УКИМ 2018-2019.pdf Упатство за приемни испити_28325_719.pdf Приемни испити 2018-2019 прв рок.pdf