Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на теорискиот труд од докторската дисертација

Објавено на: 12 декември 2019

СООПШТЕНИЕ

На денот 24.12.2019 (вторник) на ФМУ - Скопје со почеток во 17 часот ќе се одржи одбраната на теорискиот труд од докторската дисертација од областа на музичката интерпретација на кандидатот м-р Мисбах Качамаку.

Одбраната ќе се одржи пред комисијата во состав: проф. м-р Јасминка Чакар, проф. м-р Тодор Светиев, проф. д-р Марија Ѓошевска, проф. д-р Димитрије Бужаровски и проф д-р Викторија Коларовска-Гмирја