Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Видео од конференцијата по повод 20 години ИРАМ/БузАр со промоција на две книги за македонската музичка култура на ФМУ

Објавено на: 07 септември 2020

Димитрије Бужаровски
Од Шеќерна до Деспина

(link to pdf; 24.4 mb)

Трена Јорданоска
Музички клуч

(link to pdf; 10.6 mb)

 

Видео од конференцијата по повод 20 години ИРАМ/БузАр со промоција на две книги за македонската музичка култура на ФМУ, одржана на 4 септември 2020 година