Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на теориски дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Мимоза Ќека

Објавено на: 25 јуни 2021

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 2.7.2021 година (петок), со почеток во 10 часот, ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторската дисертација на кандидатката м-р Мимоза Ќека, со наслов „Употребата на дигиталните технологии во квантитативната анализа на пијанистичката интерпретација“ („Тhe use of digital technologies in quantitative analysis of piano performance“).

Одбраната ќе се одржи преку платформата ΖΟΟΜ, достапна преку Факултетот за музичка уметност – Скопје.

 

Комисија за одбрана:

Проф. д-р Марија Ѓошевска, претседател

Проф. м-р Тодор Светиев, ментор

Проф. д-р Димитрије Бужаровски, коментор

Проф. д-р Трена Јорданоска

Проф. д-р Емилија Потевска-Попивода