Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Запишување на зимски семестар од учебната 2021/2022 година

Објавено на: 17 септември 2021

С О О П Ш Т Е Н И Е

за студентите од II, III и IV година

 

Запишувањето на зимскиот семестар од учебната 2021/2022 година ќе се врши и по електронски пат и со физичко доставување на документи. 

Физичкото доставување на документацијата ќе се врши во точно утврдени термини и задолжително е потребно да се придржувате до следниве препораки: 

 • секој студент да дојде во наведениот термин, со задолжително носење на заштитна маска и почитување на социјалната дистанца на точно определените места за стоење;
 • студентите во утврдениот термин, ќе може да си го подигнат индексот и во просториите 0/1 или 0/2 да го пополнат индексот со предметите кои ги запишуваат во зимскиот семестар од учебната 2021/2022 година; 
 • откако целосно ќе се пополни индексот, заедно со останатата документација, ќе се остави во кутијата која ќе се наоѓа во холот на факултетот.

 

Доставување на документи за упис за студенти од II година

Датум за доставување на документи

Час (од – до) 

Доставување на документи за студенти со број на индекс (од – до)

21.9.2021 (вторник) 

10 – 11 часот 

4303 – 4313

21.9.2021 

11 – 12 часот 

4313 – 4324

21.9.2021 

12 – 13 часот 

4325 – 4335

21.9.2021 

13 – 14 часот 

4336 – 4346

21.9.2021 

14 – 15 часот 

4347 – 4356

Доставување на документи за упис за студенти од III година 

Датум за доставување на документи

Час (од – до)

Доставување на документи за студенти со број на индекс (од – до)

 22.9.2021

10 – 11 часот 

4247 – 4257

22.9.2021 

11 – 12 часот 

4258 – 4268

22.9.2021 

12 – 13 часот 

4269 – 4279

 22.9.2021

13 – 14 часот 

4280 – 4291

 22.9.2021

14 – 15 часот 

4292 – 4302

 

Доставување на документи за упис за студенти од IV година 

Датум за доставување на документи

Час (од – до)

Доставување на документи за студенти со број на индекс од - до

 23.9.2021

10 – 11 часот 

4160 – 4175

23.9.2021 

11 – 12 часот 

4176 – 4192

23.9.2021 

12 – 13 часот 

4193 – 4210

23.9.2021 

13 – 14 часот 

4211 – 4228

23.9.2021 

14 – 15 часот 

4229 - 4246

Доставување на документи за упис на студенти запишани во учебната 2017/2018 година

Датум за доставување на документи

Час (од – до) 

Доставување на документи за студенти со број на индекс од - до

24.9.2021

10 – 11 часот 

4060 – 4077

24.9.2021 

11 – 12 часот 

4078 – 4095

24.9.2021 

12 – 13 часот 

4096 – 4114

24.9.2021 

13 – 14 часот 

4115 – 4133

 24.9.2021

14 – 15 часот 

4134 – 4159

Доставување на документи за упис за студенти запишани пред 2017 година - 21.9.2021 (вторник), од 9 – 15 часот. 

  

Потребни документи: 

 • Индекс со запишани предмети за зимскиот семестар од учебната 2021/2022 година; 
 • Образец за запишување на семестар (во образецот се запишуваат сите предметите кои студентот ќе ги запише во следниов семестар); 
 • Образец ШВ.20 за Завод за статистика;
 • Потврда за уплата на прва рата школарина; 
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација на основни средства; 
 • Уплати за презапишување на не положени предмети од зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, во висина од 410 денари за 1 ЕКТС кредит;
 • Уплата за библиотечен фонд, во висина од 300 денари;
 • Уплата од 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на УКИМ (оваа уплата е на жиро сметка на Универзитетот која е посебно прикачена во прилог).

 

За запишување на зимскиот семестар во Iknow системот, потребно е студентот прво да го запише семестарот во табот „семестри“, а дури потоа во табот „предмети“ да ги избере предметите кои ќе ги запише. 

Рокот за внесување на овие податоци во Iknow системот е до 22.9.2021 година. 

Листата со изборни предмети кои ќе бидат активни во зимскиот семестар од учебната 2021/2022 година е објавена во прилог.

 

За сите информации, проблеми со системско пријавување и прашања, контактирајте нѐ на studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk 

 

Жиро сметките за уплата на сите трошоци се прикачени во прилог.

 

Уплатници ФМУ.docx ИКСА на УКИМ.jpg Изборни предмети ФМУ 2021.pdf