Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Резултати од приемниот испит по пијано-облигат на кандидатите пријавени за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок од учебната 2021/2022 година