Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конечна ранг листа на примени кандидати за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок