Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Објавена четвртата книга за ораториумите и кантатите од проф. д-р Димитрије Бужаровски

Објавено на: 29 септември 2021

Четвртата автомузиколошка книга од циклусот за музичкото творештво на Димитрије Бужаровски во која се обработени неговите три ораториуми и две кантати, е објавена во електронско издание и поставена за слободно преземање на страницата на архивот БузАр http://buzar.mk

Димитрије Бужаровски
Ораториумите Живееме-паметимеОхрид и Радомировиот псалтир и кантатите Очи и Т'га за југ

(44.9 mb)

Воедно како и за претходната трета книга од овој циклус, е изработено промотивно видео поставено на јутјуб каналот на БузАр илустрирано со содржината на книгата и аудио и видео примери од овие ораториуми и кантати.