Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Започната реализација на програмата „Musica Viva за деца“

Објавено на: 30 септември 2021

Програмата „Musica Viva за деца“ како дел од научно-истражувачкиот проект бр. NIP.UKIM.20-21.14 на ФМУ – Скопје поддржан од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ започна со реализацијата преку објавување снимки со изведбите на студентите на YouTube каналот на ФМУ – Скопје. На програмата се дела на македонски и светски композитори чиишто јубилеи се одбележуваат во 2021 година.
 
 
 
Благоја Ивановски
Детска свита – Сонот на детето
Ангелина Спасовска – пијано
III година, музичка теорија и педагогија
Класа: вонр. проф. д-р Кристина Светиева

 
Благоја Ивановски
Детска свита – Игра
Нена Рафајловска – пијано
III година, музичка теорија и педагогија
Класа: вонр. проф. д-р Кристина Светиева

 
Сергеj Прокофјев
Детска музика – Прошетка оп. 65, бр. 2
Софија Мирческа – хармоника, II година
Класа: проф. м-р Зорица Каракутовска

 
Благоја Ивановски
Детски минијатури – Шумско утро
Теодора Ветероска – пијано
III година, музичка теорија и педагогија
Класа: вонр. проф. м-р Марија Вршкова

 
Благоја Ивановски
Детски минијатури – Воденичка
Теодора Ветероска – пијано
III година, музичка теорија и педагогија
Класа: вонр. проф. м-р Марија Вршкова