Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конечна ранг листа на примени кандидати за упис на прв циклус студии, во третиот уписен рок од учебната 2021/2022 година