Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прелиминарни ранг листи на пријавени кандидати за запишување на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Објавено на: 13 октомври 2023

Прелиминарни ранг листи на пријавени кандидати за запишување на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во учебната 2023/2024 година.