Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Силвана Скендери

Објавено на: 16 мај 2024

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 23.5.2024 (четврток), со почеток во 13:00 часот, ќе се одржи одбрана на прв и втор дел од магистерската програма на студентката Силвана Скендери,запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција (пијано).

 

Комисија: 

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

Проф. д-р Нина Костова