Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конкурси

Објавено на: 31 август 2016

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017    СЕ И...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 31 август 2016

Конкурс за запишување на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2016/2017    СЕ ИЗВЕСТУВААТ С...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 19 септември 2014

Упис на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност-Скопје во учебната 2014/2015

С О О П Ш Т Е Н И Е  ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2014/2015    СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРА...
прочитај повеќе >>