Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

д-р Александар Димитријевски

Доцент

д-р Александар Димитријевски

Етномузикологија, Етноорганологија , Основи на музичките форми со анализа, Македонски музички фолклор

email: acedimitrij@hotmail.com

Доцент д-р Александар Димитријевски е роден во Скопје, 1976 год. Спаѓа во помладата генерација македонски етномузиколози. Тој е првиот доктор по музички науки од областа на етномузикологијата по период од 16 години во Република Македонија. Досега остварил богата и разновидна активност на полето на етномузиколошката, уметничко-изведувачката и педагошката дејност.  

Образование: 

* 2000 год. дипломирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје, отсек етномузикологија, во класа на проф. д-р. Ѓорѓи Ѓорѓиев
* 2005 год. магистрирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје, отсек етномузикологија, ментор проф. д-р Дитер Рингли (Швајцарија), со магистерската теза "Влијанието на аналогната технологија на снимање врз развитокот на инструменталната етнопоп музика во Македонија во 80-тите години на 20 век"
* 2008 год. докторирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје, ментор проф. д-р Димитрије Бужаровски, со докторската дисертација "Музиката во македонските свадбени обичаи во 21 век".

Етномузиколошка дејност: 

Доцент д-р Александар Димитријевски има извршено многубројни етномузиколошки теренски истражувања во повеќе региони од Република Македонија. Својот интерес низ досегашната повеќегодишна етномузиколошка активност го насочува кон повеќе области од македонскиот музички фолклор, почнувајќи од вокалната обредно-обичајна традиција, па се до современата состојба во вокалната и инструменталната практика. Сегашната преокупација во работата му е насочена кон проблемски решенија за  пристапот кон социо-културолошкиот портрет на современото музичко творештво и практика, како континуитет од музичкиот фолклор. 


Поважни објавени трудови: 

*2001 год. За свадбарските обредно-обичајни песни од селата Горно Лисиче и Драчево. Музика год.V, бр.2. Сарајево
*2003 год. За некои аспекти на македонската етно-поп музика. Музика бр.10. Скопје
*2005. Music education of Ethno pop musician in Macedonia. Cultural policy and music education (second Skopje conferenceсе) ИРАМ. Скопје
*2005. The founders of Macedonian ethnopop music - Blagoja Deskoski (1943-) composer and violinist. Reflections on Macedonian music past and future (fourth London conference). London
*2005. The influence of the Analog Recording Tehnology on the Final Prodcut of the Instrumental Ethnopop Music in the 1980c in Macedonian. Skopje.
*2006. Music repertoire Changes in Macdonian Orthodox Wedding customs in the 21st Century. Reflections on the Macedonian music past and future. (XII IRAM Conference) London
*2006. Zivko Frirfov's Role in the Foundation od Macedonian Ethnomusicologists. Cultural policy and music education IRAM Conference. Skopje.
*2007. Dragan Dautovski: Renovation of the Macedonian Folk Instrument Tradition. IRAM Conference . Skopje
*2007. Copyright repertore in contemporary wedding customs in Macedonia. IRAM conference. Skopje
*2008. Музичките состави во свадбените обичаи во Република Македонија во 21 век. Етнологија на пространството (част 1). ОНГÃЛ, том 5, год 5. Софија
*2008. Esma Redzepova and Stevo Teodosievski - Building Unique idiam at the Crossroad of Roma and other Balkan Music Cultures. ICTM (International Council for Traditional Music) – 5th meeting of the study group and minorities. Prague
*2009. Linking the fast with the future - Music in Macedonian WeddingCustoms in the 21th century. Vian Egnatia Foundation Conference. Bitola.

Семинари и научни собири: 

*1999 год. Семинар за менаџмент во областа на културата и уметноста. НГО Мултимедија. Охрид
*2001 год. Музиколошка трибина "Нови млади дискурс о музици", Сараево, Босна и Херцеговина
*2005 год. Cultural policy and music education (second Skopje Conference). Skopje
*2005 год. Reflections on Macedonian music past and future (fourth London conference). IRAM. London
*2005 год. Етномузиколошка конференција Reflections on Macedonian music past and future. IRAM. Zurich
*2006 год. Reflections on Macedonian music past and future (XII IRAM Conference). IRAM. London
*2006 год. Cultural policy and music education. IRAM Conference. Skopje
*2006 год. Јубилеен научен симпозиум "Етнологија на пространството". ОНГÃЛ. Самоков, Р.Бугарија
*2007 год. Researches in musicology and ethnomusicology. XIV IRAM Conference. Skopje.
*2007 год. Researches in musicology and ethnomusicoly. XV IRAM Conference - 60th anniversary of ZAMP. Skopje
*2008 год. ICTM – 5t meeting of the study group Music and miniorities , Prague, Czech Republic
*2009 год. Via Egnatia Foundation Conference. Bitola

Проекти: 

*Од 2003 година е соработник на ИРАМ и е активно вклучен во неговите проекти за дигитализација на македонскиот музички фолклор
*Надворешен соработник на институтот за фолклор "Марко Цепенков"- Скопје во периодот 2001- 2004 год.
*Музички соработник во редакцијата за народна музика на Македонското Радио при МРТ во 2003 год.
*Од 2009 година е член на бордот на Виа Егнатиа Фоундатион и претставник на локалниот огранок во Република Македонија
*Работел на повеќе мултимедијални проекти од областа на музичката уметност во периодот од 2000-2009 година
*Претседател на комисијата за подготовка на годишната програма за 2010 година за областа- центри, домови на културата и фолклор при Министерството за култура на Република Македонија.

Уметничка дејност: 

*Долгогодишна активна изведувачка дејност како инструменталист во повеќе музички состави од различни музички жанрови и остварени преку 200 концертни настапи, аудио-видео снимки како и настапи на МРТ и останатите радио и телевизиски канали
*Дологодишна активна вклученост во фолклорната презентација преку членството во ансамблот за народни песни и ора "Кочо Рацин" од Скопје како раководител на оркестарот; Учествувал на повеќе од 300 концертни турнеи и интернационални фолклорни фестивали во периодот од 1991 до 2009 год во: Австралија, Соединетите американски држави, Канада, Јапонија, Велика Британија, Белгија, Бугарија, Србија, Албанија, Турција, Хрватска, Австрија, Романија, Унгарија, Италија, Франција, Шпанија, Португалија, Швајцарија, Чешка, Полска, Украина и Шведска.

Педагошка дејност: 

*Од 2005 год. е ангажиран на Факултетот за музичка уметност во Скопје како демонстратор на одделот по етномузикологија
*Од учебната 2007-2008 год. е професор и корепетитор по предметите народни ора и балкански народни игри на насоката за традиционална музика и игра во ДМБУЦ "Илија Николовски-Луј" Скопје
*Од 2009 година е избран за доцент на Факултетот за музичка уметност во Скопје каде што предава група предмети од областа на етномузикологијата: Етномузикологија, Етнокореологија, Етноорганологија, Традиционално пеење и Музички фолклор.

Огласна табла

Известување за предавање

30/05/2018

Документ: alumni_predavadanje_UKIM-2018.pdf
Во прилог Покана/известување за предавање кое ќе се одржи на 4 Јуни 2018 година, со почеток во 11 часот, во свечената сала во Ректоратот.
 

На 4 јуни 2018 (понеделник), м-р Томислав Чокревски, докторант на Институтот за право, технологија и општество при Универзитетот во Тилбург (Холандија) ќе одржи предавање под наслов:

 

 

Пребришани умови, испрани мозоци

 

Манипулација, индоктринација,  лажни вести и современ популизам: правото на слободна мисла во

невро-технолошката, пост-фактичка ера

 

 

Предавањето ќе се одржи во свечената сала на Ректоратот на УКИМ, со почеток во 11:00 часот. Чест ни е да ве поканиме да присуствувате на настанот со кој започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.

Со овој настан започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.
 
 
 
Ректорат
 
<< Затвори

Промоција на прирачник на ФМУ - Скопје

17/05/2018

Во соработка со Факултетот за Музичка Уметност – УКИМ, катедрата за балетска педагогија-современ танц и вонр.проф. д-р. Искра Шукарова, Центарот за Даунов Синдром организира промоција на прирачникот кој е подготвен како дел од проектот И јас сакам да бидам балерина, поддржан од ЕУ и УНИЦЕФ. Оваа соработка е исто дел од проектот Номад то Номад на НВО- Номад Танц Академија Македонија.

Промоцијата ќе се одржи во концертната сала на ФМУ на 17. 05. 2018 во 15 часот.

<< Затвори

Одржана традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“

07/05/2018

Традиционалната манифестација „Отворен ден, запознајте го УКИМ“ се одржa во саботата, 5.5.2018 година, на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ) каде беа сместени штандовите на факултетите.

Манифестација беше  наменета за средношколците од сите училишта во Република Македонија, но и за оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за програмите на сите циклуси на УКИМ.

Посетителите имаа можност непосредно во разговор со наставниот кадар и студентите да се запознаат со дејноста на најстарата високообразовна институција во државата, нејзината долга традиција, мисија и визија.

Се свој штанд се претстави и Факултетот за музичка уметност – Скопје, а нашите студенти, се погрижија за реализација на забавниот дел од овој настан.

<< Затвори

Редослед за главната аудиција за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

04/05/2018

Редослед за главната аудиција

за солисти со оркестарот на Македонската филхармонија

 

10:00 ч.

 

 1. Ангел Спировски (оркестарско диригирање)
 • Џ. Росини: Увертита „Севилски берберин“

 

10:10 ч.

 

 1. Ивана Јанаќиева (пијано)
 • М.Равел: Концерт за пијано и оркестар G-dur, I став

 

 1. Зоран Станишиќ (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.1 оп.1,  I став

 

 1. Тоше Темелков (пијано)
 • С.Рахмањинов: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.18, I став

 

 1. Артемида Ќари (пијано)
 • Д.Шостакович: Концерт за пијано и оркестар бр.2 оп.102 F-dur, I став

 

10:50 ч.

 

 1. Никола Мицевски (кларинет)
 • К. Росе-На тема од К. М. Вебер: Фантазија и рондо

 

 1. Ѓорѓи Димитров и Бојан Лушкоски (дуо кларинети)
 • Ф. Крамер: Концерт за два кларинета

 

 1. Стефан Неделковски (саксофон)
 • Д. Мијо: Скарамуш

 

 1. Филип Каревски (фагот)
 • Ф. Данци: Концерт за фагот Еф-дур

 

 1. Благоја Василевски (хорна)
 • Р. Штраус: Концерт Бр. 1, I став  

 

 1. Антонио Весковски (удирачки инструменти)
 • Н. Рoсауро: Концерт за маримба, I став

 

 

 

11:45 ч.

 

 1. Александра Чуруковска (контрабас)
 • С. Кусевицки: Концерт за контрабас и оркестар, I став  

 

 1. Илза Бафтиари (виола)
 • Ц. Форсајт: Концерт за виола и оркестар, I став

 

 1. Eни Вучидолова (виолина)
 • А. Дворжак: Концерт за виолина и оркестар, I став

 

 

 

Декан

проф. м-р Зоран Пехчевски

<< Затвори

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ

02/05/2018

Отворен ден на УКИМ на 5.5.2018 година од 10 до 17 часот на Кампусот на техничките факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ). ПОВЕЛЕТЕ!!!

<< Затвори

Одржана промоција на каталогот за мелограмите од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов

23/04/2018

На 18.4.2018 година, на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во присуство на министерот за култура, г-дин Алаѓозовски, пратеници од Собранието на РМ, претставници на МАНУ, други институции и стручната јавност,  беше промовиран каталогот на дигитализираните мелограми од легатот на истакнатиот македонски фолклорист Васил Хаџиманов, кој го изработија студентите на програмата од вториот циклус студии за музички науки при ФМУ-Скопје, Николче Витковски и Цветанчо Николоски, под менторство на проф. д-р Димитрије Бужаровски.

На свеченоста, каталогот им беше предаден на претставниците на Македонската академија на науките и уметностите, каде се наоѓа овој легат. Во овој каталог се попишани 10.166 мелограми, кои се дел од обемниот легат на Васил Хаџиманов што се наоѓа во архивот на МАНУ. Со попишувањето на мелограмите се прави уште еден важен исчекор во содржината на легатот и брзото и лесно пребарување, посебно имајќи ја предвид неговата обемност.

Овој настан, исто како и попишувањето на комплетната содржина на легатот е од посебно значење за заштитата на македонското духовно културно наследство, е дел од посветената работа на  „Архивот Бужаровски“ (BuzAr), каде што каталогот ќе биде примарно депониран.

Поводот за попишувањето на мелограмите произлезе од работата врз колекцијата на носачи на звук (ленти и касети) од истакнатиот македонски фолклорист Кирил Пенушлиски, која е дигитализирана во „Архивот Бужаровски“ од вонр. проф. д-р Трена Јорданоска во 2008 година. При тоа, во метаподатоците кои ги придружуваа лентите било назначено дека дел од нив се мелографирани од Васил Хаџиманов. По завршувањето на оваа каталогизација беа скенирани 787 мелограми од кои 610 мелограми се поврзани со Колекцијата Пенушлиски.

На овој настан беше одбележана 25-годишнината од првите две дигитални снимки на хард-диск од творештвото на Димитрије Бужаровски, кои се првите дигитални снимки на хард-диск не само во Македонија, туку и на Балканот.

„БузАр“ е најголемиот дигитален архив на звучно културно наследство во Република Македонија и пошироко на Балканот. Во него се наоѓаат дигитализирани и во најголема мерка каталогизирани 2 терабајти со аудио, видео, фотографии, книги, есеи и публицистички текстови, МИДИ, партитури, мелограми, бази на податоци – поврзани со македонското и балканското културно наследство.

Меѓу нив посебно се издвојуваат 14 обемни колекции со музички и говорен фолклорен материјал (Фирфов, Видоески, Пенушлиски, Брзанов, Линин, Бадев, над 1500 детски песни и игри снимени во видео формат од Македонија, Косово и Јужна Србија), но и сопствената продукција на 20 документарни филмови и целокупни концерти (Ѓорѓи Доневски, Бапчорки, Костурчанки, Калистрат Зографски, портрети на Александра Џамбазов, Љубомир Бранџолица, Јордан Цаневски, Зоран Димитровски, Иван Кочаров, Евушка Трпкова-Елезовиќ, Снежана Анастасова Чадиковска, Јени Јол, Ендејдик итн.), 6 музички спотови, над 190 кратки видеа од хрониките на ИРАМ и „БузАр“ и над 110 аудио снимки од концерти.

 

<< Затвори

Одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката - м-р ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА - ИВАНОВСКА

05/04/2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.4.2018 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Елена Атанасовска-Ивановска.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. м-р Борис Романов

Проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

<< Затвори

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори