Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Упатство за спроведување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност – Скопје

Објавено на: 01 декември 2022

Почитувани студенти,

Во прилог може да го погледнете Упатството за спроведување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност – Скопје.  


Со цел номинирање на претставници за членови на ФСС на ФМУ ви ги проследуваме собирите на студентите, кои се вклучени и во Упатството:


-          Собирот на студенти од прва година ќе се одржи на ден 14 декември 2022 година со почеток во 10 часот во Големата концертна сала на Факултетот;

-          Собирот на студенти од втора година ќе се одржи на ден 14 декември 2022 година со почеток во 10:30 часот во Големата концертна сала на Факултетот;

-          Собирот на студенти од трета година ќе се одржи на ден 14 декември 2022 година со почеток во 11 часот во Големата концертна сала на Факултетот;

-          Собирот на студенти од четврта година ќе се одржи на ден 14 декември 2022 година со почеток во 11:30 часот во Големата сала на Факултетот;

-          Собирот на студенти од втор циклус студии и на студенти од докторски студии ќе се одржи на ден 14 декември 2022 година со почеток во 12 часот во Големата концертна сала на Факултетот.
ФСС.pdf