Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конкурс за запишување на кандидати на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок од учебната 2022/2023 година

Објавено на: 19 декември 2022

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА

ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ,

ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ОД УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Пријавување на кандидати:12.12.2022- 23.12.2022

Објавување на прелиминарна листа на кандидати: 28.12.2022

Објавување на конечна листа на примени кандидати: 17.1.2023

Запишување на примените кандидати: 23.1.2023 – 27.1.2023

 

Дополнителни информации може да се добијат на следниов линк или на меил адресата studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk
https://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

 Во прилог може да погледнете: 

   - Соопштение за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус - докторски студии;

   - Број на слободни места за запишување студенти на трет циклус - докторски студии, во вториот уписен рок;

   - Конкурс за запишување на студенти на трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2022/2023 година. 

 

SHDS-Soopshtenie.pdf Slobodni_mesta_IIII_ciklus.pdf Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf