Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Лирјона Сулејмани

Објавено на: 24 март 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 31.3.2023 (петок), ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ОРКЕСТАРСКО ДИРИГИРАЊЕ на студентката ЛИРЈОНА СУЛЕЈМАНИ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Сашо Татарчевски

Проф. м-р Борјан Цанев

Проф. д-р Тихомир Јовиќ