Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Алејна Лалоши

Објавено на: 01 декември 2023

Објавено на 1.12.2023

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 11.12.2023 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии на студентката АЛЕЈНА ЛАЛОШИ, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција (флејта).

 

Комисија:  Проф. м-р Страшо Темков

                   Проф. м-р Гордана Јосифова Неделковска

                   Проф. м-р Нинослав Димов