Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Горјана Стојановска

Објавено на: 22 февруари 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 1.3.201(петок), со почеток во 14:00 часот, ќе се одржи  испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО на студентката ГОРЈАНА СТОЈАНОВСКА.

 

Комисија: 

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. Јован Каровски

Вонр. проф. д-р Кристина Светиева

 

Изготвил: Ана Поповиќ Славковиќ