Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прелиминарна листа на кандидати кои исполнуваат услови за запишување на трет циклус студии - докторски студии во вториот уписен рок во академската 2023/2024 година