Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Упатство и Конкурс за спроведување на избор на заменик студентски првобранител на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Објавено на: 09 јануари 2024

Почитувани студенти, 

Во прилог може да го погледнете Упатството за спроведување на избор на заменик студентски првобранител од редот на студентите на Факултетот за музичка уметност - Скопје и Конкурсот за избор на заменик на студентски првобранител на студентите од Факултетот за музичка уметност - Скопје. 

ФСС КОНКУРС ЗА ОБЈАВА.pdf