Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на теорискиот труд од докторската дисертација

Објавено на: 12 декември 2019

СООПШТЕНИЕ На денот 19.12.2019 (четврток) на ФМУ - Скопје со почеток во 17 часот ќе се одржи одбраната на теорискиот труд од докторската дисертација од областа на музичката интерпретација на кандидатот м-р Ангеле Михајловски.

Одбраната ќе се одржи пред комисијата во состав: проф. м-р Тодор Светиев, проф д-р Викторија Коларовска-Гмирја, проф. м-р Зоран Пехчевски, вонр. проф. д-р Трена Јорданоска, проф. д-р Ана Гацева