Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на теорискиот труд од докторската дисертација

Објавено на: 12 декември 2019

СООПШТЕНИЕ

На денот 7.2.2020 (петок) на ФМУ - Скопје со почеток во 17 часот ќе се одржи одбраната на теорискиот труд од докторската дисертација од областа на музичката интерпретација на кандидатот м-р Емил Рибарски.

Одбраната ќе се одржи пред комисијата во состав: проф. Хусеин Сермет, проф. м-р Валери Стефановски, проф. м-р Рита Трпчева - Поповиќ, проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја, проф. д-р Бојан Ортаков