Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Леона Битичи

Објавено на: 17 ноември 2020

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 26.11.2020 (четврток) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ТРУБА на студентката ЛЕОНА БИТИЧИ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Ташко Тодоров

Вонр. проф. м-р Александар Гошев