Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Ентела Деми

Објавено на: 01 јули 2021

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 8.7.2021 (четврток), преку аудио-видео снимка ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ФЛЕЈТА на студентката ЕНТЕЛА ДЕМИ. 

 

Комисија:  Проф. м-р Страшо Темков

                 Проф. м-р Стојан Димов

                 Проф. м-р Нинослав Димов