Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прелиминарна листа на пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје во учебната 2022/2023 година