Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Распоред на Циклус отворени предавања на ФМУ, зимски семестар 2022/2023 – Мала сала

Објавено на: 11 ноември 2022

9.11.2022

       18.00 Зоран Костадиновски „Guitar Jazz voicings “

*Предавањето можете да го погледнете на нашиот Youtube channel https://www.youtube.com/watch?v=QfCFW_NwVhI&t=662s

16.11.2022

       18.00 Елизабет Колевска „Културни репрезентации на родовите идентитети како предизвик на перформативноста“

21.11.2022

       18.00 Андријана Јаневска „Поп вокална интерпретација“

24 .11.2022

       18.00 Филип Петковски „Kритички и перформативни аспекти на производството и промоцијата на музичкото и танцовото културно наследство“

14.12.2022

       18.00 Драган Даутовски „Праисториски звучни артефакти од Македонија“

21.12.2022

       18.00 Иван Иванов – „Техники на импровизација и свирење во бенд“