Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Концерт на студентите од вокално-инструменталните оддели

Објавено на: 28 ноември 2022

Програма:

1. С. Санс / Ф. Лист - "Danse Macabre"

Михаил Димовски

Класа: Доц. м-р Дино Имери


2. Ф. Лист - Етида по Паганини бр.5 "La Chase"

Бојан Димитровски

Класа: Доц. м-р Дино Имери


3. J. Brahms: „Wie Melodien zieht es mir“

Теодора Пејиќ, 1-ва година

Класа: Проф. д-р Горан Начевски

Пијано придружба: Проф. м-р Сара Пројковска


4. E. Grieg: "Ich liebe dich"

Ангела Андовска, 1-ва година

Класа: Проф. д-р Горан Начевски

Пијано придружба: Проф. м-р Сара Пројковска


5. W. A. Mozart: „L'amero saro costante“

Биљана Буџакоска, 2-ра година

Класа: Проф. м-р Весна Ѓиновска Илкова

Пијано придружба: Анастасија Грговска


6. Ф.Шопен - Ноктурно оп.72 бр.1 e-moll

Ангела Николовска

Класа: Проф. м-р Катерина Гелебешева


7. В. Николовски - Токата

Ристе Спанџов

Класа: Проф. д-р Нина Костова


8. V. Bellini: “Malinconia, ninfa gentile”

Марија Ташевска, 4-та година

Пијано придружба: Ивона Стојанова

Класа: Проф. д-р Горан Начевски;

Класа корепетиција практика: Проф. м-р Марија Вршкова


9. Т.Скаловски: „Приспивна”

Македонка Петреска, 3-та година

Класа: Проф м-р Весна Ѓиновска Илкова

Пијано придружба: Анастасија Грговска


10. C.W. Gluck: „O del mio dolce ardor“

Матеа Теодосиевска, 1 година

Класа: Проф. м-р Весна Ѓиновска Илкова

Пијано придружба: Анастасија Грговска


11. Ј. С. Бах - Токата e-moll

Искра Атанасова Митуш

Класа: Проф. д-р Нина Костова


12. А. Скрјабин - Прелудиуми оп.16 бр. 1 и 2

Ирина Петрушевска

Класа: Проф. д-р Кристина Светиева


13. Ф.Шопен - Балада бр.4

Ана Гаштаровска

Класа: Проф. д-р Ана Гацева