Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прелиминарни ранг листи на пријавени кандидати за запишување на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Објавено на: 28 декември 2022

Прелиминарни ранг листи на пријавени кандидати за запишување на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок од учебната 2022/2023 година.

Прелиминарна листа МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА.doc Прелиминарна листа МУЗИЧКИ НАУКИ.doc