Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на Мариа Роса Бадиас Хербера

Објавено на: 07 февруари 2023

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 14.2.2023 (вторник), со почеток во 10:30 часот, преку платформата Zoom, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО на студентката МАРИА РОСА БАДИАС ХЕРБЕРА.

Линк за следење на испитот:

Joy the Zoom meeting
https://us04web.zoom.us/j/79893483835?pwd=lkEMaxpwMAsuIaAneps5dLJi2A4tbb.1

Meeting. ID: 798 9348 3835
Access code: ctfc77
 
 

Комисија:  Проф. д-р Марија Ѓошевска

                 Проф. д-р Кристина Светиева

                 Проф. м-р Катерина Гелебешева Костадиновска