Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Магдалена Кочоска

Објавено на: 20 март 2023

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 27.3.2023 (понеделник), со почеток во 10 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ОРКЕСТАРСКО ДИРИГИРАЊЕ на студентката МАГДАЛЕНА КОЧОСКА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Сашо Татарчевски, ментор

Проф. м-р Борјан Цанев

Проф. д-р Тихомир Јовиќ